do strony głównej

         

INFORMACJE... (więcej)

„Bezpieczne wakacje 2016”

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2016”, której celem jest zwiększenie poziom bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. By cel ten osiągnąć wskazujemy dzieciom, jakie zagrożenia mogą ich spotkać nad morzem, w górach, nad wodą i w podróży. Omawiamy sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przypominamy telefony alarmowe.

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Moje Bezpieczne Wakacje 2016”. Wszelkie informacje i regulamin konkursu można znaleźć na stronie http://www.bezpiecznewakacje.pl/


Poznaj Bezpieczny Internet

 

 

Bezpieczne Wakacje 2013

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2013. Jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. W każdej klasie zostaną przeprowadzone zajęcia na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Więcej informacji na stronie internetowej bezpiecznewakacje.p


II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Prewencyjnej

„Jestem Bezpieczny”

Dnia 23 maja 2013 r. sześcioosobowa drużyna uczniów naszej szkoły wzięła udział w powiatowych eliminacjach Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”.

Zaprezentowała ona swoją gminę, szkołę, bezpieczne hasło – „W piłkę gramy i biegamy – papierosom się nie damy” oraz wskazała interesujący sposób spędzania wolnego czasu. Oceniano również przygotowany wcześniej projekt koszulki i trzeba było osiągnąć dobry wynik w teście wiedzy. Łatwo nie było, ale warto. II miejsce wywalczyła drużyna w składzie:

Dominika Pietruczyk kl. VI b

Bartłomiej Jabłoński kl. VI c

Kamila Frelas kl. V c

Maciej Sankiewicz kl. V c

Maja Myszkowiak kl. IV b

Marcin Paluch kl. IV a

GRATULUJEMY!


Uzyskaliśmy tytuł Bezpiecznej Szkoły.

W okresie od 15 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

Przez ten czas realizowaliśmy zadania, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów naszej szkoły podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia, poszanowania praw jednostki (w tym ucznia – obywatela), przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec innych ludzi, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół. W zadania konkursowe byli zaangażowani wszyscy uczniowie klas 0-VI i nauczyciele.

W czasie prowadzonych zajęć i spotkań z zaproszonymi gośćmi nasi uczniowie:

 • poznali zasady funkcjonowania państwa demokratycznego zgodnie z prawem uwzględniającym potrzeby społeczeństwa, obywatela przy poszanowaniu jego godności;
 • kształtowali uczucia i postawy patriotyczne;
 • uświadomili sobie, które z zachowań są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla innych;
 • poznali podstawowe prawa człowieka związane z ochroną dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej;
 • nabyli podstawowe informacje związane z profilaktyką uzależnień;
 • rozpoznali zagrożenia płynące z kontaktów z grupą podwórkową;
 • poznali miejsca, w których można otrzymać pomoc w trudnych sytuacjach życiowych;
 • przybliżyli sobie, czym jest niepełnosprawność i zrozumieli, jak ważna jest akceptacja drugiego człowieka;
 • poznali podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego.

Jednym z ciekawszych zadań było przeprowadzenie konkursu na temat „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?” Uczniowie klas 0 –III mieli przygotować prace plastyczną na temat: Jak powinny wyglądać poprawne relacje między ludźmi? Jury wyłoniło 3 zwycięzców nagrodzonych książkami: Julia Zarzycka kl. II d, Wiktoria Frączek kl. II b, Maja Malinowska kl. II c. Natomiast w klasach IV –VI uczniowie mieli za zadanie w grupach przygotować kodeks postępowania w formie znaków drogowych:  „Co zrobić, by relacje w szkole były lepsze?”. Nagrodą były oceny bardzo dobre z języka polskiego.

Nasi uczniowie mieli również możliwość spotkać się z wieloma interesującymi osobami:

 • Sędzią Sądu Rodzinnego w Biłgoraju – p. Martą Dąbrowską;
 • Pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju – p. Hubertem Bździuchem;
 • Ratownikiem Medycznym – p. Wiesławem Oleszczakiem;
 • Pracownikami Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Ponadto odbyły się:

 • Pogadanka dla rodziców „Agresja w pigułce. Przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania”, przeprowadzona przez psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju;
 • Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli  „Jak sobie radzić z agresją w szkole?”,  przeprowadzone przez psychologa p. Agnieszkę Sochar.

Efektem podejmowanych działań było otrzymanie w maju tytułu Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwa Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.